Module logo

Hộp khóa an toàn

Hộp khóa khóa thẻ khóa là một thiết bị lưu trữ giữ cho các khóa ổ khóa an toàn được khóa và bảo mật trước sự truy cập trái phép. Nó đặc biệt hiệu quả khi có hai hoặc nhiều nhân viên làm việc hoặc bảo dưỡng một máy hoặc một phần thiết bị.

Những câu hỏi chung:

 • Câu hỏi Hộp khóa là gì?
 • Trả lời Hộp khóa an toàn là một thiết bị lưu trữ giữ cho các khóa ổ khóa an toàn được khóa và bảo mật trước sự truy cập trái phép. Nó đặc biệt hiệu quả khi có hai hoặc nhiều nhân viên làm việc hoặc bảo dưỡng một máy hoặc một phần thiết bị.
   
 • Câu hỏi Gắn thẻ khóa nhóm là gì?
 • Trả lời Gắn thẻ khóa nhóm là phương pháp gắn thẻ khóa có sự tham gia của nhiều nhân viên được ủy quyền làm việc cùng nhau để thực hiện bảo trì hoặc sửa chữa máy móc hoặc thiết bị một cách an toàn. Do đó, quy trình gắn thẻ khóa liên quan đến việc sử dụng nhiều thiết bị gắn thẻ khóa và các giao thức có thể khác với các giao thức trong quy trình LOTO liên quan đến một nhân viên.

  Thông thường, quy trình LOTO nhóm phức tạp hơn và yêu cầu sự phối hợp nhiều hơn giữa các thành viên trong nhóm. Các quy trình này có thể liên quan đến một nhóm gồm nhiều người, nhưng chúng cũng có thể liên quan đến nhiều nhóm. Các công cụ như hộp khóa gắn thẻ khóa và trạm gắn thẻ khóa có thể giúp nhiều nhân viên phối hợp và giao tiếp với nhau hiệu quả hơn.
   
 • Câu hỏi Khi tiến hành gắn thẻ khóa nhóm, ai là người chịu trách nhiệm?
 • Trả lời Khi nhiều nhân viên hoặc nhóm làm việc cùng nhau trong cùng một công việc gắn thẻ khóa, nên có một nhân viên được ủy quyền chịu trách nhiệm thực hiện các quy trình LOTO. Cá nhân này cũng chịu trách nhiệm cho tất cả các nhân viên khác hiện đang làm công việc bảo trì hoặc sửa chữa.

  Thủ tục LOTO luôn liên quan đến nhân viên được ủy quyền. Trong quy trình gắn thẻ khóa nhóm, một số nhân viên này là người giám sát và/hoặc người quản lý trong quy trình khóa nhóm.

  - Người giám sát phân phối và đảm bảo sử dụng đúng cách các thiết bị gắn thẻ khóa và các thiết bị bảo vệ khác. Họ cũng đảm bảo rằng chỉ những nhân viên được đào tạo phù hợp mới tham gia vào quy trình.
  - Các nhà quản lý chịu trách nhiệm viết và cập nhật chương trình LOTO, đồng thời chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị bảo vệ. Họ cũng là những người xác định các cá nhân hoặc nhóm có thể tham gia vào các thủ tục gắn thẻ khóa cụ thể.
   
 • Câu hỏi Những công cụ nào nên được sử dụng trong quy trình gắn thẻ khóa?
 • Trả lời Ổ khóa được chế tạo đặc biệt cho quy trình gắn thẻ khóa là rất cần thiết. Chúng được làm bằng vật liệu có thể chịu được môi trường khắc nghiệt và chúng cũng dễ nhận biết hơn như là một phần của quy trình gắn thẻ khóa.

  Các công cụ khác bao gồm các thiết bị gắn thẻ khóa khác như móc khóa nhóm, thẻ khóa, khóa cầu dao, khóa phích cắm, khóa cáp, v.v. Hộp khóatrạm LOTO là những công cụ có thể giúp nhân viên theo dõi thiết bị và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình gắn thẻ khóa.
   
 • Câu hỏi Làm cách nào để bạn tiến hành gắn thẻ khóa nhóm hiệu quả?
 • Trả lời Có một nhân viên phụ trách – Trách nhiệm chính phải được trao cho một nhân viên được ủy quyền để liên lạc, điều phối và thực hiện các quy trình kiểm soát năng lượng.

  Chỉ định một khóa cá nhân cho mỗi công nhân

  Sử dụng giấy phép ủy quyền công việc

  Sử dụng giấy phép ủy quyền công việc – Tài liệu như vậy cấp cho nhân viên quyền thực hiện các nhiệm vụ cụ thể đồng thời đảm bảo rằng các tiêu chí gắn thẻ khóa nhóm được đáp ứng.
   
 • Câu hỏi Mục đích của hộp khóa LOTO là gì?
 • Trả lời Mục đích chính của hộp khóa LOTO là để bảo vệ các chìa khóa ổ khóa an toàn đang được sử dụng trong quy trình gắn thẻ khóa. Thông thường, nhân viên có ổ khóa an toàn cá nhân riêng mà họ có thể sử dụng để khóa các nguồn năng lượng nguy hiểm.

  Mỗi nhân viên tham gia vào quy trình khóa nhóm cần đặt chìa khóa ổ khóa an toàn cá nhân của họ bên trong hộp khóa và ổ khóa của họ được khóa vào nắp hộp. Bằng cách này, các chìa khóa sẽ vẫn nằm trong hộp LOTO miễn là có một thành viên trong nhóm vẫn đang tích cực làm việc trên máy hoặc thiết bị. Do đó, không có thiết bị tagout khóa nào bị loại bỏ trước bất kỳ thiết bị nào khác.
   
 • Câu hỏi 8 bước để khóa nhóm là gì?
 • Trả lời Các hoạt động khóa nhóm đòi hỏi sự hợp tác và giao tiếp nhiều hơn giữa tất cả các nhân viên tham gia. Sau đây là 8 bước để khóa nhóm thành công và có cấu trúc hơn :

  1. Mỗi điểm khóa được bảo vệ bởi một người giám sát được chỉ định.
  2. Người giám sát thông báo cho tất cả nhân viên được ủy quyền tham gia khóa nhóm.
  3. Mỗi điểm khóa được người giám sát bảo mật bằng một thiết bị, ổ khóa và thẻ.
  4. Tất cả các chìa khóa ổ khóa được người giám sát đặt vào hộp khóa.
  5. Các nhân viên được ủy quyền khác tiến hành dịch vụ hoặc bảo trì bảo vệ hộp khóa bằng ổ khóa.
  6. Sau khi quy trình khóa nhóm hoàn tất, mỗi nhân viên được ủy quyền sẽ tháo ổ khóa cá nhân của họ khỏi hộp khóa.
  7. Sau khi tháo tất cả các ổ khóa khỏi hộp khóa, người giám sát sẽ thu hồi tất cả các chìa khóa từ bên trong hộp khóa.
  8. Sau đó, người giám sát sẽ tháo các ổ khóa khỏi công tắc, máy móc hoặc thiết bị bị khóa, cho biết rằng nó hiện đã sẵn sàng để sử dụng.
   
 • Câu hỏi Có cần thiết phải có một danh sách kiểm tra để khóa nhóm không?
 • Trả lời Khi thực hiện bất kỳ thẻ khóa khóa nào, điều quan trọng là phải có một danh sách kiểm tra để đảm bảo rằng quy trình được thực hiện chính xác. Trong thời gian khóa máy theo nhóm, nên sử dụng một danh sách kiểm tra có tên, số nhận dạng và thông tin liên hệ của tất cả nhân viên trong nhóm. Trước khi áp dụng khóa và thẻ của họ vào thiết bị hoặc hộp khóa, mỗi cá nhân có thể được yêu cầu ký vào danh sách để chứng minh rằng họ có mặt.
   
 • Câu hỏi Có bao nhiêu khóa được sử dụng trong quy trình khóa nhóm?
 • Trả lời Mỗi nhân viên tham gia vào quy trình gắn thẻ khóa nên sử dụng ít nhất một khóa cho mỗi người. Ví dụ: nếu 5 nhân viên được ủy quyền cùng làm việc trong cùng một công việc bảo trì hoặc sửa chữa, thì phải có ít nhất năm ổ khóa được sử dụng trong quy trình. Mỗi nhân viên cũng phải đặt khóa an toàn cá nhân của họ và mỗi khóa chỉ có thể được gỡ bỏ bởi người đã đặt chúng.

  Việc sử dụng hộp khóa gắn thẻ khóa có thể giúp hợp lý hóa quy trình này hơn nữa. Sau khi tất cả nhân viên đã đặt ổ khóa an toàn cá nhân của họ vào các điểm cách ly có liên quan, họ có thể đặt chìa khóa của các ổ khóa này vào hộp khóa. Sau đó, mỗi thành viên trong nhóm có thể đặt một ổ khóa an toàn cá nhân khác vào hộp khóa.
   
 • Câu hỏi Tôi có thể cất các thiết bị LOTO khác bên trong hộp khóa không?
 • Trả lời Các thiết bị gắn thẻ khóa chỉ nên được sử dụng cho các mục đích dự định của chúng để duy trì tuân thủ các tiêu chuẩn OSHA. Mặc dù nó có thể được sử dụng làm nơi lưu trữ vì bên trong rộng rãi, nhưng không khuyến khích sử dụng hộp khóa có khóa để giữ các thiết bị LOTO khác.
   
Sự khác biệt giữa hộp khóa và trạm khóa là gì?
 • Câu hỏi Sự khác biệt giữa hộp khóa và trạm khóa là gì?
 • Trả lời Hộp khóa là hộp đựng chìa khóa của ổ khóa an toàn LOTO được gắn vào thiết bị cần khóa. Trong khi đó, trạm khóa thường là trạm treo tường chủ yếu được sử dụng để lưu trữ an toàn các thiết bị gắn thẻ khóa ở một vị trí duy nhất.
   
 • Câu hỏi Một hộp khóa duy nhất có thể chứa bao nhiêu ổ khóa?
 • Trả lời Số lượng Ổ khóa an toàn mà một hộp khóa duy nhất có thể chứa tùy thuộc vào loại hộp khóa bạn mua. Các hộp khóa phổ biến nhất trên thị trường có thể chứa 9, 12, 15 hoặc 44 khóa móc bảo mật mỗi hộp. Hộp khóa PROLOCKEY có thể chứa 12 ổ khóa.
   
 • Câu hỏi Quy tắc khóa là gì?
 • Trả lời Việc gắn thẻ khóa máy yêu cầu người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho người lao động khỏi các nguồn năng lượng nguy hiểm trên máy móc và thiết bị trong quá trình bảo dưỡng và bảo trì. Ai có thể xóa các thiết bị gắn thẻ khóa trong khóa nhóm? Theo quy trình tiêu chuẩn khóa nhóm của OSHA, sau khi người giám sát lấy tất cả các chìa khóa từ hộp khóa, người giám sát đó có thể tháo ổ khóa khỏi công tắc, máy hoặc thiết bị bị khóa.
   
 • Câu hỏi Có thể sử dụng các ổ khóa giống nhau có khóa để bảo vệ hộp khóa không?
 • Trả lời Hộp khóa được sử dụng trong quy trình khóa nhóm. Ổ khóa giống nhau có khóa được sử dụng tốt nhất khi một công nhân chịu trách nhiệm khóa nhiều máy, trong khi ổ khóa khác nhau có khóa được sử dụng tốt nhất khi nhiều công nhân được yêu cầu khóa một số thiết bị để tránh trùng lặp khóa. Do đó, các ổ khóa khác nhau có khóa phù hợp hơn để bảo vệ các hộp khóa.
   
 • Câu hỏi Hộp khóa có phải là thiết bị LOTO duy nhất cho quy trình khóa nhóm không?
 • Trả lời Nếu nhiều công nhân đang làm việc trên cùng một thiết bị hoặc máy móc, thì có thể sử dụng các thiết bị LOTO như then cửa, chốt, móc cài hoặc các thiết bị tương tự. Tuy nhiên, nếu điều này không thể đạt được do một nhóm lớn hoặc do thiết kế hoặc vị trí, có thể cần phải gắn thẻ khóa nhóm bằng hộp khóa.
   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi